Bạn đã làm nó năm, mười hoặc thậm chí hai mươi năm. Thời gian để ăn mừng một lần nữa! Một buổi lễ khấn nguyện là cách hoàn hảo để giới thiệu với đối tác của bạn và kỷ niệm những năm yêu thương của bạn với bạn bè và gia đình. Tìm kiếm một số cảm hứng cho partay tình yêu của bạn? Chúng tôi đã có 11 ý tưởng để giúp bạn ghi lại câu chuyện tình yêu sử thi của mình vào ngày đặc biệt này.